DIGITAL LEARNING & INNOVATION – INNOLAB ASIA MỞ LINK ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
[ENGLISH CAPTION BELOW]
Mặc dù tình hình giản cách xã hội đã được nhà nước nới lỏng, nhưng cũng không ít doanh nghiệp vẫn có nhiều trở ngại khi bắt đầu kinh doanh trở lại. InnoLab Asia nhận ra được các khó khăn và thử thách mà các doanh nghiệp đang gặp phải trong giai đoạn đại dịch COVID-19 chưa có hồi kết ấy. Và nếu chúng ta không có một bước chuyển nào cụ thể từ “physical” sang “virtual & digital” thì doanh nghiệp khó mà thích nghi và duy trì trong giai đoạn không có điều gì chắc chắn.
 
Chúng tôi sẽ giải quyết những vấn đề hiện tại mà bạn đang gặp phải, và đồng thời giúp bạn “tân trang” tư duy số tiến bộ áp dụng phù hợp ở mọi hoàn cảnh.
 
Thông tin khóa học:
👉Chuyên gia: Dr. Bert Grobben – CEO – Budding Innovations
👉Thời gian: 8:30 AM – 11:30 AM ngày 29/5/2020
👉 Hình thức: webinar (đăng ký để nhận link truy cập khóa học)
👉 Học phí: 599.000 VNĐ/suất
 
Liên hệ 0933574688 hoặc assistant@innolab.asia để biết thêm chi tiết

Is your business facing a crisis when it has to switch from offline working to online working?Do you find that difficult to connect with your colleagues when working remotely?Do you have any trouble accessing digital tools?

We have a deeper understanding of challenges which your business is struggling with during the situation of COVID-19. Unless there is a specific transition from physical life to virtual & digital life, your effort is damaged.

We will tackle your readiness, your tech stack, and how to evolve your mindset for optimal progress.

Information about the course:
👉 Exper: Dr. Bert Grobben – CEO – Budding Innovations
👉 Date & time 8:30 AM – 11:30 AM on 29/5/2020
👉 Via: webinar (register for link)
👉 Course fee: 599.000 VND/slot

Don’t hesitate to contact us at 0933574688 or assistant@innolab.asia.

More To Explore