“CHƠI MÀ HỌC” – Công thức khai phóng năng lượng sáng tạo

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Albert Einstein từng nói: “Muốn kích thích sự sáng tạo, một người cần phát triển khả năng chơi như một đứa trẻ”. Tuy nhiên, càng lớn khả năng sáng tạo của chúng ta càng dễ bị bào mòn. Điều này chứng tỏ qua sự thay đổi về cách chơi, cách học. Chúng ta ít dám nói những điều mình nghĩ. Chúng ta cũng ít hỏi những điều mình chưa rõ.

PHƯƠNG PHÁP “CHƠI MÀ HỌC”

Với phương pháp “Chơi mà học” của Arkki ASEAN, việc học trở nên hết sức nhẹ nhàng. Khóa học giúp đề cao tinh thần thoải mái, dám thử và sai.

Chương trình được thiết kế gần gũi với thiên nhiên sẽ đem đến một môi tường sáng tạo theo tiêu chí 4P

✅ 𝗣𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁: tạo ra một dự án có nghĩa với bản thân mình, đó tạo ra các ý tưởng mới, thử nghiệm liên tục và hoàn thiện.
✅ 𝗣𝗲𝗲𝗿𝘀: việc học thông qua các tương tác trong một nhóm để cùng nhau phát triển
✅ 𝗣𝗮𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻: cháy hết mình cùng những dự án, được nỗ lực hết sức biến đam mê thành hiện thực.
✅ 𝗣𝗹𝗮𝘆: đùa vui cùng cái mới để làm giàu trải nghiệm bằng cách biến tấu với các nguyên vật liệu có sẵn trong tự nhiên.

Ngoài ra, học viên sẽ được lắng nghe chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Phi Vân – Chủ tịch – Open Innovation Vietnam về 5 bước của tư duy thiết kế. Bao gồm: thấu cảm, xác định vấn đề, xây dựng ý tưởng, tạo mẫu thử và thử nghiệm.

Thông qua các bước trên, học viên có thể xác định được vấn đề, biết cách đặt câu hỏi đúng. Từ đó, tìm ra được câu trả lời tốt nhất cho các vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải.

Đọc thêm bài viết: Sáng tạo liên tục với phương pháp mới

REGREEN MINDSET WORKSHOP

More To Explore